Rejestracja

Informacje o koncie

@

Dane kontaktowe


Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    PHU Prestige Bożena Ostaszewska
    ul. Al. J. Piłsudskiego 8, 15-445 Białystok
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.